บริการเขียนแบบของเรามีดังนี้
 -รับเขียนแบบและออกแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
-รับเขียนแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง
-รับเขียนแบบและออกแบบตกแต่งภายใน ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า
 -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และอื่นๆ เช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D 
 -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ)
***มาตรฐานการเขียนแบบของเราใช้ขออนุญาติได้

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

ผลงานเขียนแบบบ้านชั้น2

แบบบ้าน 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น พื้นที่ใช้สอย 400 ตร.ม.

แบบบ้าน 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.

ตัวอย่างงานพรีเซ็นต์ลูกค้า

รับเขียนแบบ บ้าน, อาคาร, โรงงาน แบบยื่นขออนุญาต BOQ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

ผลงานเขียนแบบบ้านชั้น1


ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า แบบบ้านมุมมอง Perspective View

แบบบ้าน 1 ชั้น สไตล์โมเดิร์นบางส่วน


ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า Landscape

ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า แบบบ้านร่วมสมัย Perspective View

*หมายเหตุ เป็นผลงานบางส่วนของทางลูกค้า  ซึ่งไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้ท้ังหมด

รับเขียนแบบ บ้าน, อาคาร, โรงงาน แบบยื่นขออนุญาต BOQ


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

ผลงานเขียนแบบตกแต่งภายใน


ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า COFFEE SHOP

ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า RESTAURANT

ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า BEAUTY SALON

                                                                                                    *หมายเหตุ เป็นผลงานบางส่วนของทางลูกค้า  ซึ่งไม่สามารถนำมาเปิดเพยได้ท้ังหมด

รับออกเเบบ-เขียนเเบบ โปรเเกรมต่างๆ เซ็นต์เเบบขออนุญาต 

รับทั้งงานโปรเจ็ค งานออกแบบทั้วไป และงานด่วน 


รับเขียนแบบ บ้าน, อาคาร, โรงงาน แบบยื่นขออนุญาต BOQ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

บริการเขียนแบบของเรามีดังนี้

-รับเขียนแบบและออกแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่, -รับเขียนแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง, -รับเขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัย ตามไตล์ของลูกค้า, -รับเขียนแบบและออกแบบตกแต่งภายใน ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า, -รับออกแบบภาพนำเสนอโครงการ(3D) Perspective , -รับ Draft แบบ หรือ Copy ตามแบบ, -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และอื่นๆ เช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D , -รับคำนวณโครงสร้างบ้าน, อาคารต่างๆ, โกดัง, โรงงาน, -รับทำรายการคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นต์ขออนุญาติ, -รับเซ็นต์วิศวกรควบคุม, -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ),-บริการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมลฑล

ผลงานเขียนแบบอาคารสำนักงาน


ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า PERSPECTIVE VIEW

แบบอาคารสำนักงาน

รับเขียนแบบ บ้าน, อาคาร, โรงงาน แบบยื่นขออนุญาต BOQ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

บริการเขียนแบบของเรามีดังนี้
-รับเขียนแบบและออกแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่, -รับเขียนแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง, -รับเขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัย ตามไตล์ของลูกค้า, -รับเขียนแบบและออกแบบตกแต่งภายใน ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า, -รับออกแบบภาพนำเสนอโครงการ(3D) Perspective , -รับ Draft แบบ หรือ Copy ตามแบบ, -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และอื่นๆ เช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D , -รับคำนวณโครงสร้างบ้าน, อาคารต่างๆ, โกดัง, โรงงาน, -รับทำรายการคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นต์ขออนุญาติ, -รับเซ็นต์วิศวกรควบคุม, -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ),-บริการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมลฑล

ผลงานเขียนแบบอาคารพักอาศัยขนาดสูง(คอนโด)


รับเขียนแบบ บ้าน, อาคาร, โรงงาน แบบยื่นขออนุญาต BOQ


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

บริการเขียนแบบของเรามีดังนี้

-รับเขียนแบบและออกแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่, -รับเขียนแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง, -รับเขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัย ตามไตล์ของลูกค้า, -รับเขียนแบบและออกแบบตกแต่งภายใน ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า, -รับออกแบบภาพนำเสนอโครงการ(3D) Perspective , -รับ Draft แบบ หรือ Copy ตามแบบ, -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และอื่นๆ เช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D , -รับคำนวณโครงสร้างบ้าน, อาคารต่างๆ, โกดัง, โรงงาน, -รับทำรายการคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นต์ขออนุญาติ, -รับเซ็นต์วิศวกรควบคุม, -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ),-บริการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมลฑล

ผลงานการเขียนแบบโกดังและโรงงาน

บริการรับเขียนแบบโกดังและโรงงาน
 รับเขียนแบบโรงงาน โกดัง

แบบอาคารโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ พื้นที่ใช้สอย 800 ตร.ม.

แบบขยายโครงสร้างอาคารโรงงาน

ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า INDOOR STADIUM PROJECT 

แบบขยายโครงสร้างอาคารแสดงสินค้า

แบบโรงงานผลิตเบเกอรี่ ขนาด 1,200 ตร.ม.
แบบโครงหลังคาสระว่าย ขนาด 800 ตร.ม.
แบบโรงซ่อมบำรุงรถคอนเทนเลอร์ ขนาด 400 ตร.ม.
แบบอาคารตรวจสภาพรถ (ตรอ) ขนาด 200 ตร.ม.
แบบโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาด 300 ตร.ม.

ดูผลงานเพิ่มเติม http://design2factory.blogspot.com/

รับเขียนแบบ บ้าน, อาคาร, โรงงาน แบบยื่นขออนุญาต BOQ


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

บริการเขียนแบบของเรามีดังนี้
-รับเขียนแบบและออกแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่, -รับเขียนแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง, -รับเขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัย ตามไตล์ของลูกค้า, -รับเขียนแบบและออกแบบตกแต่งภายใน ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า, -รับออกแบบภาพนำเสนอโครงการ(3D) Perspective , -รับ Draft แบบ หรือ Copy ตามแบบ, -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และอื่นๆ เช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D , -รับคำนวณโครงสร้างบ้าน, อาคารต่างๆ, โกดัง, โรงงาน, -รับทำรายการคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นต์ขออนุญาติ, -รับเซ็นต์วิศวกรควบคุม, -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ),-บริการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมลฑล

ผลงานเขียนแบบอาคารสูง

        รับจ้างเขียนแบบทั่วไป รับเขียนแบบ ในราคาถูก คุยราคากันก่อนได้ เขียนแบบก่อสร้างและแบบยื่นขออนุญาต

ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า HOSPITAL PROJECT(Front View)


ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า HOSPITAL PROJECT(Back View)

รับเขียนแบบ บ้าน, อาคาร, โรงงาน แบบยื่นขออนุญาต BOQ


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

บริการเขียนแบบของเรามีดังนี้
-รับเขียนแบบและออกแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่, -รับเขียนแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง, -รับเขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัย ตามไตล์ของลูกค้า, -รับเขียนแบบและออกแบบตกแต่งภายใน ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า, -รับออกแบบภาพนำเสนอโครงการ(3D) Perspective , -รับ Draft แบบ หรือ Copy ตามแบบ, -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และอื่นๆ เช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D , -รับคำนวณโครงสร้างบ้าน, อาคารต่างๆ, โกดัง, โรงงาน, -รับทำรายการคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นต์ขออนุญาติ, -รับเซ็นต์วิศวกรควบคุม, -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ),-บริการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมลฑล

แบบ Floor Plan

        รับจ้างเขียนแบบทั่วไป รับเขียนแบบ ในราคาถูก คุยราคากันก่อนได้ เขียนแบบก่อสร้างและแบบยื่นขออนุญาต รับเขียนแบบบ้าน

ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า Floor Plan

ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า Floor Plan

                                                                                                    *หมายเหตุ เป็นผลงานบางส่วนของทางลูกค้า  ซึ่งไม่สามารถนำมาเปิดเพยได้ท้ังหมด

แบบแปลนบ้าน 1 ชั้น(Shop Drawing1)

แบบแปลนบ้าน 1 ชั้น(Shop Drawing2)

รับออกเเบบ-เขียนเเบบ โปรเเกรมต่างๆ เซ็นต์เเบบขออนุญาต 

รับทั้งงานโปรเจ็ค งานออกแบบทั้วไป และงานด่วน 

รับเขียนแบบ บ้าน, อาคาร, โรงงาน แบบยื่นขออนุญาต BOQ


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c


งานออกแบบภาพนำเสนอโครงการ(3D) Perspective

หมู่บ้านจัดสรร

อาคารโรงงาน

รับเขียนแบบ บ้าน, อาคาร, โรงงาน แบบยื่นขออนุญาต BOQ


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c


งานคำนวณโครงสร้าง


ตัวอย่างการคำนวณโครงสร้าง1

ตัวอย่างการคำนวณโครงสร้าง2

รับเขียนแบบ บ้าน, อาคาร, โรงงาน แบบยื่นขออนุญาต BOQ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 063-4182014   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

ราคาเขียนแบบและออกแบบ

ราคางานเขียนแบบของเรามีดังนี้
 -รับเขียนแบบเพื่อขออนุญาติ(เฉพาะแบบแปลน)
 • บ้านพักอาศัย  ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท
 • อาคารโกดัง ราคาเริ่มต้นที่ 7,500 บาท 
 • โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่  ราคาเริ่มต้นที่ 10,000 บาท

 -รับเขียนแบบและออกแบบ
 • อาคารโกดัง ราคาเริ่มต้นที่ 7,500 บาท 
 • โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่  ราคาเริ่มต้นที่ 10,000 บาท

 -รับเขียนแบบและออกแบบ
 • อาคารสำนักงาน  ราคาเริ่มต้นที่ 7,500 บาท
 • อาคารสูง  ราคาเริ่มต้นที่ call บาท

 -รับเขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัย ตามไตล์ของลูกค้า  ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท
 -รับเขียนแบบและออกแบบตกแต่งภายใน 
 • บ้านพักอาศัย ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท
 • อาคารสำนักงาน ราคาเริ่มต้นที่ 7,000 บาท
 • ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ราคาเริ่มต้นที่ 10,000 บาท

 -รับออกแบบภาพนำเสนอโครงการ(3D) Perspective ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท
 -รับ Draft แบบ หรือ Copy ตามแบบ ราคาเริ่มต้นที่ 300บาท/แผ่น
 -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และอื่นๆ เช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D  ราคาเริ่มต้นที่ call บาท
 -รับคำนวณโครงสร้าง
 • อาคารต่างๆ ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท
 • โกดัง, ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท
 • โรงงาน  ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท

 -รับทำรายการคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นต์ขออนุญาติ  ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท
 -รับเซ็นต์วิศวกรควบคุม  
 -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ)  ราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาท

***ลูกค้าเก่า ลด 10%

***ราคาที่แสดงดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้น(เป็นราคาที่เคยทำมา) ซึ่งราคางานเขียนแบบจะขึ้นอยู่กับ รูปทรง, สไตล์อาคาร, และรายละเอียดการใช้งานต่างๆ เป็นหลัก ส่วนการคิดราคาจากพื้นที่ใช้สอยเป็นเรื่องรองลงมาครับ ราคาของเราเป็นราคาที่ตรงไปตรงมาไม่มีแอบแฝดใดๆทั้งสิ้น  สามารถพูดคุยต่อรองกันได้ ดังนั้นหากลูกค้าต้องการทราบราคาค่าใช้จ่ายบริการเขียนแบบของลูกค้า โปรดติดต่อสอบถามราคาได้  3 ช่องทางอีกทีหนึ่งครับ 

โปรดสอบถามราคาได้ที่(สอบถามราคาได้ 3 ช่องทาง)

TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

ขอบคุณครับ
    

ประวัติการทำงาน

Mr.Prapan Prungcharern


EDUCATION BACKGROUND:
2002 – 2005 Sipratum University, Bangkok, Thailand
Bachelor degree, Majoring in Civil Engineer
1999 – 2002 Yasothone Poly technical Collage, Yasothone, Thailand
Diploma Degree, Majoring in Civil Engineer.
1998 – 1999 Yasothone Poly technical Collage, Yasothone, Thailand
Certificate, Majoring in Civil Engineer.

WORKING EXPERIENCE:
2008 – Present Seanyakone Corporation Company
Head of design and architecture , structural design and other
2007 NL Asset Company, Bangkok, Thailand.
Position as: Consultant and Civil Engineer
2006 Tong Completed Construction Co., Ltd in Vientiane Capital,
Laos.
Position as: Consultant and Civil Engineer.
2005 Phongdilok Construction Company Limited. Kabi Province,
Thailand.
Position as: Consultant and Civil Engineer.
2003 Prasat Construction Company Limited. Bangkok, Thailand.
Position as: Foreman

OTHER SKILL:
Computer: Proficient of Microsoft offices.
Using computer aided planning of construction.
Computer programs to calculate structures such as Stadd Pro, MUTIFRAME 4D and other programs, etc.
Computer programs in 2D and 3D 

Mr.Pasan Prungcharurn


EDUCATION BACKGROUND:
 • Mechanical Engineering Bachelor's Degree Rajamangala University of Technology Thanyaburi 2008
 • Mechanical Engineering Master's Degree Rajamangala University of Technology Thanyaburi 2012


WORKING EXPERIENCE:
ปี 2008 Assistant Engineering, CIG GROUP.
ปี 2009 Engineering Design and Developments
ปี 2009 Production Engineering, klk industry co. ltd 
ปี 2010-2013 Engineering Design and DevelopmentsM-TECH SERVICE.
ปี 2013 Sales Engineer, SP-VT
ปี 2014 Sales Engineer: PRASAN ENGINEERING CONSTRUCTIONS

การอบรม

-Design Through Manufacturing Co., Ltd. Using Programs Unigraphics NX 6
-RMUTTUsing Programs Solid work


ผลงานตีพิมพ์

1.นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 เรื่องแขนกลรับกระแสไฟฟ้าด้วยสายส่งจากด้านบน ของรถโทลี่บัส
2.Rsuconference proceeding 2012 ครั้งที่ 10, Model Design of Position Control System for Electric Current Collecting Arm of Trolleybus Using Stereo Photography


งานบริการอื่นๆของทางเรา

สร้างบ้านราคาไม่เกินล้าน กับ PASAN-CON  ---> http://pasan-con.blogspot.com/

ขายกล้องสำรวจมือสอง  ---> http://pasan-survey.blogspot.com/ 


รับเขียนแบบ บ้าน, อาคาร, โรงงาน แบบยื่นขออนุญาต BOQ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

บริการเขียนแบบของเรามีดังนี้
-รับเขียนแบบและออกแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่, -รับเขียนแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง, -รับเขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัย ตามไตล์ของลูกค้า, -รับเขียนแบบและออกแบบตกแต่งภายใน ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า, -รับออกแบบภาพนำเสนอโครงการ(3D) Perspective , -รับ Draft แบบ หรือ Copy ตามแบบ, -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และอื่นๆ เช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D , -รับคำนวณโครงสร้างบ้าน, อาคารต่างๆ, โกดัง, โรงงาน, -รับทำรายการคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นต์ขออนุญาติ, -รับเซ็นต์วิศวกรควบคุม, -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ),-บริการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมลฑลบริการเขียนแบบของเรามีดังนี้
-รับเขียนแบบและออกแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่, -รับเขียนแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง, -รับเขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัย ตามไตล์ของลูกค้า, -รับเขียนแบบและออกแบบตกแต่งภายใน ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า, -รับออกแบบภาพนำเสนอโครงการ(3D) Perspective , -รับ Draft แบบ หรือ Copy ตามแบบ, -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และอื่นๆ เช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D , -รับคำนวณโครงสร้างบ้าน, อาคารต่างๆ, โกดัง, โรงงาน, -รับทำรายการคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นต์ขออนุญาติ, -รับเซ็นต์วิศวกรควบคุม, -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ),-บริการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมลฑลบริการเขียนแบบของเรามีดังนี้
-รับเขียนแบบและออกแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่, -รับเขียนแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง, -รับเขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัย ตามไตล์ของลูกค้า, -รับเขียนแบบและออกแบบตกแต่งภายใน ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า, -รับออกแบบภาพนำเสนอโครงการ(3D) Perspective , -รับ Draft แบบ หรือ Copy ตามแบบ, -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และอื่นๆ เช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D , -รับคำนวณโครงสร้างบ้าน, อาคารต่างๆ, โกดัง, โรงงาน, -รับทำรายการคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นต์ขออนุญาติ, -รับเซ็นต์วิศวกรควบคุม, -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ),-บริการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมลฑลบริการเขียนแบบของเรามีดังนี้
-รับเขียนแบบและออกแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่, -รับเขียนแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง, -รับเขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัย ตามไตล์ของลูกค้า, -รับเขียนแบบและออกแบบตกแต่งภายใน ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า, -รับออกแบบภาพนำเสนอโครงการ(3D) Perspective , -รับ Draft แบบ หรือ Copy ตามแบบ, -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และอื่นๆ เช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D , -รับคำนวณโครงสร้างบ้าน, อาคารต่างๆ, โกดัง, โรงงาน, -รับทำรายการคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นต์ขออนุญาติ, -รับเซ็นต์วิศวกรควบคุม, -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ),-บริการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมลฑลบริการเขียนแบบของเรามีดังนี้
-รับเขียนแบบและออกแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่, -รับเขียนแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง, -รับเขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัย ตามไตล์ของลูกค้า, -รับเขียนแบบและออกแบบตกแต่งภายใน ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า, -รับออกแบบภาพนำเสนอโครงการ(3D) Perspective , -รับ Draft แบบ หรือ Copy ตามแบบ, -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และอื่นๆ เช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D , -รับคำนวณโครงสร้างบ้าน, อาคารต่างๆ, โกดัง, โรงงาน, -รับทำรายการคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นต์ขออนุญาติ, -รับเซ็นต์วิศวกรควบคุม, -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ),-บริการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมลฑลบริการเขียนแบบของเรามีดังนี้
-รับเขียนแบบและออกแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่, -รับเขียนแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง, -รับเขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัย ตามไตล์ของลูกค้า, -รับเขียนแบบและออกแบบตกแต่งภายใน ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า, -รับออกแบบภาพนำเสนอโครงการ(3D) Perspective , -รับ Draft แบบ หรือ Copy ตามแบบ, -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน และอื่นๆ เช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D , -รับคำนวณโครงสร้างบ้าน, อาคารต่างๆ, โกดัง, โรงงาน, -รับทำรายการคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นต์ขออนุญาติ, -รับเซ็นต์วิศวกรควบคุม, -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ),-บริการยื่นขออนุญาติก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมลฑล