งานคำนวณโครงสร้าง


ตัวอย่างการคำนวณโครงสร้าง1

ตัวอย่างการคำนวณโครงสร้าง2

รับเขียนแบบ บ้าน, อาคาร, โรงงาน แบบยื่นขออนุญาต BOQ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 063-4182014   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c